Akgen Ultrasonik & Sonik Sistemler
Tel: 0212-562 01 18
Kus Kondurmaz Ultra©™
1. Kuş kondurmazın kuşlara
kesinlikle hiçbir zararı yoktur.
Bu yöntem fiziksel bir engel
oluşturarak kuşların binalara
konmasını engellemektedir.
Güvercin Kus Kovucu Tel-1
Kus Kovucu Pencere Önü temizlik
2. Kuş kondurmaz monte edilecek
yüzeyi özenle temizleyiniz. Monte
edilecek yüzey tamamen kuru
olmalıdır.
3. Kuş kondurmazın alt yüzeyine bol
miktarda silikon tutkal sürünüz.
4. Kuş kondurmazı monte edilecek
yüzeyin dış kısmına gelecek şekilde
yerlestiriniz. Dış kenarda kuşların
konabileceği bir boş mesafe
bırakmayınız.
5. Kuş kondurmaz monte edilecek
yüzey duvar arası mesafe 5 cm`den
fazla olmamalıdır. Eğer bu aralık 5
cm`den fazla ise ikinci bir kuş
kondurmaz montaji kuşların
kuşkondurmaz ile duvar arası
boşluğa tünemesini engellemek için
kesinlikle gereklidir.
Slikon tutkal ile kus kovucu montaji
Pencere öni Kus Kovucu
Kus Kovucunun Pencere önüne  Montaj
Kus kovucu tel montaj klavuzu
Ultratronik
6. Kuş kondurmaz monte edilecek
yüzey geniş ise 2 yada bazen 3 sıra
kuşkondurmazın yanyana monte
edilmesi gerekebilir. Bu durumda
kuşkondurmazlar arası mesafe 5
cm`den fazla olmamalıdır..
7. Kuş kondurmaz monte
edilecek yüzey arka duvarında bir
boşluk varsa kesinlikle
kapatılmalıdır. Aksi taktirde kuşlar
bu boşluğa kolayca
yuvalanabilirler..
8. Kuşlar hemen hemen her türlü
uygun yüzeye konabilir. Boru gibi
yuvarlak yüzeylerede kuş
kondurmaz monte edilebilir.
9. Bina temizlik ve badana
işlemleri sırasında kuş
kondurmazlar zarar görebilir. Bu
tür iş yapanlar mutlaka uyarılmalı.
Yan yana kus kovucu dizilimi
Kus Kovucu Montaj rehberi
Boru üstüne kus kovucu
Kus kovucu Bakim
Copyright 2008 ©  Sitede kullanılan tüm içerik Akgen Elektronige aittir. İzin
alınmadan üçüncü kişiler veya firmalar tarafından kesinlikle kullanılamaz.
Hosting by Yahoo Web Hosting